UTA лого на компанията

Към бъдещето по отговорен начин

Подкрепяме опазването на околната среда и обществото

Като международна компания, UTA осъзнава своята отговорност по отношение на околната среда и обществото.  Ние сме отдадени на усилията си в областта на опазването на околната среда и пътната безопасност.

Един пример е нашето осъзнаване на сериозната роля на изменението на климата.  Чрез услугите, които предлагаме, ние вече допринасяме за популяризирането на алтернативни, екологични горива.  Освен това, участваме в инициативите GOGREEN и PRINT GREEN за намаляване на емисиите на CO2.  В същото време, ние допринасяме за пътната безопасност и като една от първите компании, подписали „Европейска харта за пътна безопасност“ и се стремим да реализираме основната цел на хартата, да намалим наполовина броя на жертвите от пътнотранспортни произшествия в държавите от ЕС до 2020 година. Това е подчертано в нашето партньорство с DocStop и сътрудничеството ни с TÜV Rheinland, както и в предложението ни за сигурно паркиране в цяла Европа с нашата услуга за паркиране на UTA.

На следващите страници, можете да научите повече за отговорните инициативи, към които се присъедини UTA.