UTA лого на компанията

Към бъдещето по отговорен начин

Подкрепяме опазването на околната среда и обществото

Като международна компания, UTA осъзнава своята отговорност по отношение на околната среда и обществото.  Ние сме отдадени на усилията си в областта на опазването на околната среда и пътната безопасност.

Един пример е нашето осъзнаване на сериозната роля на изменението на климата.  Чрез услугите, които предлагаме, ние вече допринасяме за популяризирането на алтернативни, екологични горива.  Освен това, участваме в инициативите GOGREEN и PRINT GREEN за намаляване на емисиите на CO2.  В същото време, ние допринасяме за пътната безопасност и като една от първите компании, подписали „Европейска харта за пътна безопасност“ и се стремим да реализираме основната цел на хартата, да намалим наполовина броя на жертвите от пътнотранспортни произшествия в държавите от ЕС до 2020 година. This is highlighted in our partnership with DocStop and our cooperation with TÜV Rheinland, as well as our offer of secure truck parks throughout Europe with our UTA parking service.

На следващите страници, можете да научите повече за отговорните инициативи, към които се присъедини UTA.