Лого, UTA Edenred, назад към началната страница

Бъдете разумни - Защитете Вашата карта: UTA помага в борбата с измамите с горивни карти

Случаите на измами с горивни карти е нарастваща заплаха в Европа, която може да доведе до осезаеми финансови щети за фирмите. Броят на измамите се увеличи значително в периода 2019 - 2020  и продължава да нараства и до днес.

Проследяването на транзакциите с горивни карти и познаването на потенциалните заплахи са ключови стъпки в предотвратяването на финансови загуби за всеки превозвач.

Изчерпателната нова бяла книга на UTA описва детайлно последните статистически данни за измами с горивни  карти, типовете измами и мерките за превенция. Потребителите могат да изтеглят „Внимание, капан! Измами с горивни карти и как да ги предотвратим“, безплатно от следния уебсайт:

https://web.uta.com/bg/solutions/uta-academy-583j/look-out-tank-card-fraud-and-how-you-can-protect-yourself-against-it