UTA лого на компанията

Пътна такса Германия – Възстановяване

Решение от 28.10.2020, C-321/19

Обща информация
Въз основа на Решение на ЕС тарифите за пътни такси в Германия се актуализират.
Причина за това са разходите за пътна полиция, начислени към инфраструктурните разходи.
(Решение на ЕС от 28.10.2020, C-321/19).
Новите тарифи, на база преизчислени пътни разходи влизат в сила от 01.10.2021 и важат със задна дата и за периода от 28.10.2020 до 30.09.2021.
Надплатените суми за пътна такса, за посочения период могат да бъдат възстановени.

Как се изчисляват новите тарифи и сумите подлежащи на възстановяване?
Пропорцията на инфраструктурните разходи се намаля, считано от датата на Решението- 28.10.2020, като същевременно се увеличават разходите за замърсяване на въздуха, в зависимост от емисионната класа.
Това като цяло води до намаляване на общите ставки, тъй като намалението на инфраструктурните разходи е по- голямо от увеличението на разходите за замърсяване на въздуха. 
Сумите подлежащи на възстановяване се изчисляват на база таксувани километри за периода 28.10.2020 - 30.09.2021 (В частни случаи може да има леки разминавания, които произтичат от закръгляния).

Как се подава искането за възстановяване?
Трябва да се предоставят всички извлечения/ фактури за периода 28.10.2020- 30.09.2021.
Използва се онлайн платформата, която ще стартира на уеб страницата на BAG- www.bag.bund.de .
Не изпращайте заявления по друг освен описания начин, защото това може да доведе до закъснения в обработката на исканията.
Изчакайте, докато онлайн платформата на  BAG не стартира официално на 03.11.2021.

До кога могат да се подават заявления за възстановяване на суми?
Правото за възстановяване на надплатени суми за периода от 28.10.2020 до 30.09.2021 може да се упражни до края на 2023 година, като за предходни периоди не се предвижда възстановяване (съгласно § 4 Abs. 2 Изречение 1 Bundesfernstraßenmautgesetz във връзка с  § 21 Abs. 2 Bundesgebührengesetz).
Не се начислява такса за обработка на заявления

Къде можете да намерите извлеченията/ фактурите?
• При заплащане чрез UTA One®: в клиентския център EETS отчет за индивидуално пътуване

Допълнително, UTA може да Ви издаде стандартно извлечение ако изпратите запитване на reklamation@uta.com. 

• Плащане чрез устройство предоставено от Toll Collect:
В клиентския портал на Toll Collect.
И в двата документа има достатъчно информация за да се направи новата калкулация. Информацията може да бъде заредена в портала на Toll Collect или изискана по мейл от info@toll-collect.de.

Какви са тарифите и сумите за връщане?

Тарифа за разходи за инфраструктура

Тарифа до 30.09.2021/ цента на километър

Тарифа от 01.10.2021/ цента за километър

Възстановяване в цента за километър

Общо допустимо тегло от 7,5 до 12 т.

8,0

6,5

1,5

Общо допустимо тегло от 12 до 18 т.

11,5

11,2

0,3

Общо допустимо тегло над 18 т., до 3 оси

16,00

15,5

0,5

Общо допустимо тегло над 18 т., с 4 или повече оси

17,4

16,9

0,5

Екипът на UTA остава на Ваше разположение