UTA лого на компанията

Нашият ангажимент е да спрем промяната на климата

Отговорност за околната среда

Като една от водещите компании в нашата индустрия, ние признаваме значението на промяната на климата.

Участвайки в инициативите GOGREEN и PRINT GREEN, ние допринасяме за намаляване на емисиите на CO 2.

 

Екологично мислене с PRINT GREEN

Екологично щадящо печатане и копиране в UTA

Print Green е екологична инициатива на производителя на принтери Kyocera.  Системите за печат водят до емисии на CO 2 при ежедневната им употреба.  За да ги компенсира, Kyocera работи съвместно с организацията за защита на климата Мyclimate, която участва в проекти за опазване на климата по целия свят.  Посредством тези проекти за опазване на климата, всички произтичащи емисии се компенсират в други области.  Това доведе до основаването на PRINT GREEN с цел целенасочена борба срещу промяната на климата.

UTA се присъедини към тази инициатива и премина към екологични процеси на печат и копиране – и правим това в цяла Европа!  Дори използването на тонер се извършва по неутрален за климата начин.  Затова нашите системи за печат и копиране носят етикет PRINT GREEN.

Като предприемаме тази мярка, ние улесняваме инсталирането на „ефективни печки“ в Кения. Това води до значително намаляване на местното обезлесяване, както и до защита на здравето на населението.
Проектите, поддържани от Мyclimate, са сертифицирани и отговарят на високите световни стандарти за компенсация на CO 2.
Ето как UTA допринася за годишната компенсация на няколко тона CO 2.
 

Повече информация (само за Германия):

Информация за PRINT GREEN от Kyocera
Информация за „MyClimate“ и „ефективните печки“ в Кения

GO GREEN – Доставка по поща –​​​​​​​ „неутрална за климата “

Изпращаме пратките си по поща „неутрална за климата“ чрез Deutsche Post DHL

GOGREEN е екологичен начин за изпращане на поща чрез Deutsche Post DHL.

Ежедневната доставка на писма и пакети от всякакъв вид води също до отделянето наемисии на CO2. Те се изчисляват и ни се съобщават от Deutsche Post DHL, следвайки строго лицензиран процес. Чрез инициативата GOGREEN и свързаните с нея проекти за опазване на климата в световен мащаб, ние сме в състояние да компенсираме отделените CO2 емисии, като предприем целеви мерки на местно ниво.

По този начин можем също да обозначим пощата си като „неутрална за климата“ и да защитим природните си ресурси.  За този принос получаваме годишен сертификат от Deutsche Post DHL

Информация за GOGREEN
Проекти на GOGREEN за опазване на климата
Сертификат на GOGREEN  за инициатива за опазвне на климата