Лого, UTA Edenred, назад към началната страница
  • Горива
Кратък преглед на UTA за Франция
 UTA бензиностанции: над 4 110 станции
Алтернативни видове гориво: над 2 165 станции
- от биогоривата: над 15 станции
- от AdBlue: над 1 370 станции
- от автогаз: над 715 станции
- от природен газ: над 30 станции
- на тези с природен газ: над 25 станции
Допълнителни услуги: над 795 станции
Система за пътни такси: Зависи от изминатия участък (пътни такси за изминат участък)
Таксувани пътища: Всички автомагистрали, два тунела и три моста
Автомобили подлежащи на таксуване Всички моторни превозни средства

Допълнителна информация за пътните такси:

Освен това, ще се радвате на цялостната услуга във Франция: