Лого, UTA Edenred, назад към началната страница
  • Горива
Кратък преглед на UTA за Люксембург
 UTA бензиностанции: над 200 станции
Алтернативни видове гориво: над 135 станции
- от биогоривата: 1 станции
- от AdBlue: над 110 станции
- от автогаз: над 15 станции
- от природен газ: над 6 станции
Допълнителни услуги: над 20 станции
Система за пътни такси: В зависимост от времето (евровинетка)
Таксувани пътища: Магистрали и високо-скоростни пътища
Превозни средства обект на пътни такси Всички превозни средства за търговски товарни превози и автобуси/пътнически с повече от 8 места

Допълнителна информация за пътните такси:

Освен това, ще се радвате на цялостната услуга в Люксембург: