Лого, UTA Edenred, назад към началната страница
  • Горива
Кратък преглед на UTA за Дания
 UTA бензиностанции: над 850 станции
Алтернативни видове гориво: над 85 станции
- от AdBlue: над 85 станции
- от биогоривата: 2 станции
Допълнителни услуги: над 145 станции
Система за пътни такси: Зависи от времето (евровинетка); зависи от пробега (пътни такси)
Таксувани пътища: Всички автомагистрали и първокласни пътища (евровинетка):
Мост Strorebælt и връзка Ǿresund (станция за пътни такси)
Превозни средства обект на пътни такси Тежки превозни средства от 12 т (магистрали и първокласни пътища);
Всички превозни средства (мост Strorebælt и връзка Ǿresund

Допълнителна информация за пътните такси:

Освен това, ще се радвате на цялостната услуга в Дания: