UTA лого на компанията
Кратък преглед на UTA за Дания
 UTA бензиностанции:над 815 станции
Алтернативни видове гориво:над 40 станции
- на тези с AdBlueнад 40 станции
Услуга „Плюс“:над 135 станции
Система за пътни такси:Зависи от времето (евровинетка); зависи от пробега (пътни такси)
Таксувани пътищаВсички автомагистрали и първокласни пътища (евровинетка):
Мост Strorebælt и връзка Ǿresund (станция за пътни такси)
Превозни средства обект на пътни таксиТежки превозни средства за тежки товари от 12 т (магистрали и първокласни пътища);
Всички превозни средства (мост Strorebælt и връзка Ǿresund

Допълнителна важна информация за пътните такси:

Освен това, ще се радвате на цялостната услуга в Дания: