Лого, UTA Edenred, назад към началната страница
  • Горива
Кратък преглед на UTA за Словения
 UTA бензиностанции: над 465 станции
Алтернативни видове гориво: над 385 станции
- от биогоривата: 8 станции
- от AdBlue: над 305 станции
- от автогаз: над 70 станции
Допълнителни услуги: над 205 станции
Система за пътни такси: Зависи от изминатия участък (пътни такси за изминат участък)
Таксувани пътища: Голяма част от автомагистралите
Превозни средства обект на пътни такси Всички моторни превозни средства

Освен това, ще се радвате на цялостната услуга в Словения: