Лого, UTA Edenred, назад към началната страница
  • Горива
Кратък преглед на UTA за Великобритания
 UTA бензиностанции: над 4165 станции
Алтернативни видове гориво: над 1750 станции
- от AdBlue: над 1675 станции
- от автогаз: над 75 станции
- от биогоривата: Автогаз 1
Допълнителни услуги: над 1980 станции
Система за пътни такси: Зависи от изминатия участък (пътни такси); в зависимост от времето (градски пътни такси)
Таксувани пътища: Над 20 тунели, мостове и малки частни пътища; М6 магистрална пътна такса (в зависимост от шофирането);
Център на Лондон Сити и Дурхам (в зависимост от времето)
Автомобили подлежащи на таксуване Всички моторни превозни средства

Освен това, ще се радвате на цялостната услуга във Великобритания: