Лого, UTA Edenred, назад към началната страница
  • Горива
Кратък преглед на UTA за Италия
 UTA бензиностанции: над 9 220 станции
Алтернативни видове гориво: над 6 030 станции
- от биогоривата: над 680 станции
- от AdBlue: над 3 220 станции
- от автогаз: над 1 600 станции
- от природен газ: над 440 станции
- на тези с природен газ: над 85 станции
Допълнителни услуги: над 625 станции
Система за пътни такси: Зависи от изминатия участък (пътни такси за изминат участък)
Таксувани пътища: Части от магистрали (VIAcard/Telepass) и четири гранични тунела (Монблан/Фрежу)
Автомобили подлежащи на таксуване Всички моторни превозни средства

Допълнителна информация за пътните такси:

Освен това, ще се радвате на цялостната услуга в Италия: