Лого, UTA Edenred, назад към началната страница
  • Горива
Кратък преглед на UTA за Полша
 UTA бензиностанции: над 4 785 станции
Алтернативни видове гориво: над 4 640 станции
- от AdBlue: над 1 140 станции
- от автогаз: над 3 370 станции
- от биогоривата: над 120 станции
- от природен газ: 2 станции
- на тези с природен газ: 2 станции
Допълнителни услуги: над 1 070 станции
Система за пътни такси: 1) Държавна система e-TOLL: събиране на пътни такси с помощта на бордово устройство с GNSS, напр. UTA One
2) Маршрути на частни концесионери (част от магистрали) A1, A2, A4)
Таксувани пътища: Избрани държавни и частни магистрали, национални пътища и автомагистрали
Превозни средства обект на пътни такси Всички превозни средства над 3,5 т

Допълнителна информация за пътните такси:

Освен това, ще се радвате на цялостната услуга в Полша: