Лого, UTA Edenred, назад към началната страница
  • Горива
Кратък преглед на UTA за Полша
Бензиностанции на UTA: над 5 020 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 1 420 станции
Бензиностанции с LPG: над 3 600 станции
Бензиностанции за биодизел:​​​​​​​ над 125 станции
Бензиностанции за природен газ: 2 станции
Бензиностанции за втечнен природен газ (LNG):​​​​​​​ 4 станции
Plus Services: над 1 410 станции
Система за пътни такси: 1) Държавна система e-TOLL: събиране на пътни такси с помощта на бордово устройство с GNSS, напр. UTA One
2) Маршрути на частни концесионери (част от магистрали) A1, A2, A4)
Пътища с пътни такси: Избрани държавни и частни магистрали, национални пътища и автомагистрали
Превозни средства обект на пътни такси Всички превозни средства над 3,5 т

Допълнителна информация за пътните такси:

Освен това, ще се радвате на цялостната услуга в Полша: