Лого, UTA Edenred, назад към началната страница
  • Горива
Кратък преглед на UTA за Испания
Бензиностанции на UTA: над 5 040 станции
Бензиностанции за биодизел:​​​​​​​ над 95 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 3 830 станции
Бензиностанции с LPG: над 420 станции
Бензиностанции за природен газ: над 85 станции
Бензиностанции за втечнен природен газ (LNG):​​​​​​​ над 65 станции
Plus Services: над 835 станции
Система за пътни такси: Зависи от изминатия участък (пътни такси за изминат участък)
Пътища с пътни такси: В близост до магистрали и тунели
Превозни средства, подлежащи на пътни такси: Всички моторни превозни средства

Допълнителна информация за пътните такси:

Освен това, ще се радвате на цялостната услуга в Испания