Лого, UTA Edenred, назад към началната страница
  • Горива
Кратък преглед на UTA за Испания
 UTA бензиностанции: над 1785 станции
Алтернативни видове гориво: над 930 станции
- от биогоривата: над 95 станции
- от AdBlue: над 710 станции
- от автогаз: над 40 станции
- от природен газ: 34 станции
- на тези с природен газ: над 45 станции
Допълнителни услуги: над 590 станции
Система за пътни такси: Зависи от изминатия участък (пътни такси за изминат участък)
Таксувани пътища: В близост до магистрали и тунели
Автомобили подлежащи на таксуване Всички моторни превозни средства

Допълнителна информация за пътните такси:

Освен това, ще се радвате на цялостната услуга в Испания