Лого, UTA Edenred, назад към началната страница
  • Горива
Кратък преглед на UTA в Норвегия
Бензиностанции на UTA: над 995 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 105 станции
Бензиностанции за биодизел:​​​​​​​ над 10 станции
Бензиностанции за природен газ: над 15 станции
Бензиностанции за втечнен природен газ (LNG):​​​​​​​ 2 станции
Plus Services: над 335 станции
Система за пътни такси: Пробег
Пътища с пътни такси: 42 пътища или зони; многобройни градски зони, мостове и тунели;
отделни пътни  участъци
Превозни средства обект на пътни такси Всички моторни превозни средства

Допълнителна информация за пътните такси:

Освен това, ще се радвате на цялостната услуга в Норвегия: