Лого, UTA Edenred, назад към началната страница
  • Горива
Кратък преглед на UTA за Норвегия
 UTA бензиностанции: над 995 станции
Алтернативни видове гориво: над 105 станции
- от AdBlue: над 95 станции
- от биогоривата: над 10 станции
Допълнителни услуги: над 305 станции
Система за пътни такси: Пробег
Таксувани пътища: 42 пътища или зони; многобройни градски зони, мостове и тунели;
отделни пътни  участъци
Превозни средства обект на пътни такси Всички моторни превозни средства

Допълнителна информация за пътните такси:

Освен това, ще се радвате на цялостната услуга в Норвегия: