Лого, UTA Edenred, назад към началната страница
  • Горива
Кратък преглед на UTA за Република Чехия
 UTA бензиностанции: над 1 145 станции
Алтернативни видове гориво: над 760 станции
- от AdBlue: над 555 станции
- от автогаз: над 100 станции
- от биогоривата: над 100 станции
- от природен газ: 2 станции
Допълнителни услуги: над 595 станции
Система за пътни такси: В зависимост от разстоянието (бордово устройство MYTO CZ); в зависимост от времето (винетка)
Таксувани пътища: Всички автомагистрали и избрани федерални пътища
Превозни средства обект на пътни такси Всички превозни средства (без мотоциклети)

Допълнителна информация за пътните такси:

Освен това, ще се радвате на цялостната услуга в Република Чехия