Лого, UTA Edenred, назад към началната страница
  • Горива
A brief overview of UTA in Switzerland
 UTA бензиностанции: над 690 станции
Алтернативни видове гориво: над 125 станции
- от AdBlue: над 90 станции
- от автогаз: 13 станции
- от биогоривата: 3 станции
- от природен газ: над 16 станции
Допълнителни услуги: над 285 станции
Система за пътни такси: LSVA (такса за тежки превозни средства въз основа на изминатите километри)
Таксувани пътища: Всички автомагистрали, цялата пътна мрежа и два гранични тунела
Превозни средства обект на пътни такси Всички превозни средства до 3,5 т (автомагистрали)
Всички превозни средства над 3,5 т  (цялата пътна мрежа)
Всички превозни средства (гранични тунели)

Освен това, ще се радвате на цялостната услуга в Швейцария: