Лого, UTA Edenred, назад към началната страница
  • Горива
Кратък преглед на UTA за Унгария
 UTA бензиностанции: над 860 станции
Алтернативни видове гориво: над 475 станции
- от AdBlue: над 295 станции
- от автогаз: над 165 станции
- от биогоривата: над 5 станции
- от природен газ: 3 станции
Plus Services: над 105 станции
Система за пътни такси: Зависещи от време (винетка)
Таксувани пътища: Магистрали M1, M3, M5 и M7 и някои от главните пътища
Превозни средства обект на пътни такси Всички превозни средства (автомагистрали); всички превозни средства над 12 т с изключение на автобуси (федерални пътища)

Освен това, ще се радвате на цялостната услуга в Унгария: