Лого, UTA Edenred, назад към началната страница
  • Горива
Кратък преглед на UTA за Хърватия
 UTA бензиностанции: над 325 станции
Алтернативни видове гориво: над 285 станции
- от AdBlue: над 170 станции
- от автогаз: над 105 станции
- от биогоривата: над 9 станции
Допълнителни услуги: над 35 станции
Система за пътни такси: Зависи от изминатия участък (пътни такси за изминат участък)
Таксувани пътища: Голяма част от магистралната мрежа, Krk Bridge
Превозни средства обект на пътни такси Всички моторни превозни средства

Освен това, ще се радвате на цялостната услуга в Хърватия: