Лого, UTA Edenred, назад към началната страница
  • Горива
Кратък преглед на UTA за Австрия
 UTA бензиностанции: над 1 725 станции
Алтернативни видове гориво: над 825 станции
- от AdBlue: над 700 станции
- от автогаз: над 25 станции
- от природен газ: над 55 станции
- от биогоривата: над 35 станции
- на тези с природен газ: Автогаз 1
Допълнителни услуги: над 560 станции
Система за пътни такси: Микровълнова система, зависима от пробега (GO-Box); в зависимост от времето (винетка)
Таксувани пътища: Всички магистрали и високо-скоростни пътища
Превозни средства обект на пътни такси Всички моторни превозни средства

Допълнителна информация за пътните такси:

Освен това, ще се радвате на цялостната услуга в Австрия: