Лого, UTA Edenred, назад към началната страница
  • Горива
Кратък преглед на UTA за Нидерландия
Бензиностанции на UTA: над 2 210 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 620 станции
Бензиностанции с LPG: над 1 065 станции
Бензиностанции за биодизел:​​​​​​​ над 25 станции
Бензиностанции за природен газ: над 60 станции
Бензиностанции за втечнен природен газ (LNG):​​​​​​​ над 30 станции
Plus Services: над 670 станции
Система за пътни такси: Зависи от времето (евровинетка); зависи от пробега (пътни такси)
Пътища с пътни такси: Цялата пътна мрежа с по-висок ранг (евровинетка)
Тунели Westerschelde и Kil, моста Nieuwerbrug  (пътни такси)
Превозни средства обект на пътни такси Тежки превозни средства от 12 т (цялата пътна мрежа); всички превозни средства (тунели и мостове)

Освен това, ще се радвате на цялостната услуга  в Нидерландия: