Лого, UTA Edenred, назад към началната страница
  • Горива
Кратък преглед на UTA за Нидерландия
 UTA бензиностанции: над 2 125 станции
Алтернативни видове гориво: над 1 350 станции
- от AdBlue: над 610 станции
- от автогаз: над 1 060 станции
- от биогоривата: 20 станции
- от природен газ: над 40 станции
- на тези с природен газ: над 10 станции
Допълнителни услуги: над 260 станции
Система за пътни такси: Зависи от времето (евровинетка); зависи от пробега (пътни такси)
Таксувани пътища: Цялата пътна мрежа с по-висок ранг (евровинетка)
Тунели Westerschelde и Kil, моста Nieuwerbrug  (пътни такси)
Превозни средства обект на пътни такси Тежки превозни средства от 12 т (цялата пътна мрежа); всички превозни средства (тунели и мостове)

Освен това, ще се радвате на цялостната услуга  в Нидерландия: