Лого, UTA Edenred, назад към началната страница
  • Горива
Кратък преглед на UTA за Естония
 UTA бензиностанции: над 280 станции
Алтернативни видове гориво: над 135 станции
- от биогоривата: Автогаз 1
- от AdBlue: над 90 станции
- от автогаз: над 35 станции
- от природен газ: над 5 станции
- на тези с природен газ: Автогаз 1
Допълнителни услуги: над 30 станции

Освен това, ще се радвате на цялостната услуга в Естония: