Лого, UTA Edenred, назад към началната страница
  • Горива
Кратък преглед на UTA за Гърция
 UTA бензиностанции: над 530 станции
Алтернативни видове гориво: над 290 станции
- от биогоривата: над 45 станции
- от AdBlue: над 185 станции
- от автогаз: над 55 станции
Допълнителни услуги: над 40 станции
Система за пътни такси: Зависи от изминатия участък (пътни такси за изминат участък)
Таксувани пътища: Няколко магистрали и национални пътища, Attiki Odos, Мост Rio-Antirrio 
Автомобили подлежащи на таксуване Всички моторни превозни средства

Освен това, ще се радвате на цялостната услуга в Гърция: