Лого, UTA Edenred, назад към началната страница
  • Горива
Кратък преглед на UTA за Германия
 UTA бензиностанции: над 13 250 станции
Алтернативни видове гориво: над 9 200 станции
- от биогоривата: над 180 станции
- от AdBlue: над 4 680 станции
- от автогаз: над 3 520 станции
- от природен газ: над 725 станции
- на тези с природен газ: над 90 станции
Допълнителни услуги: над 5 670 станции
Система за пътни такси: Двойна система за пътни такси без будки за плащане на пътни такси
Таксувани пътища: Всички автомагистрали и федерални пътища
Автомобили подлежащи на таксуване От 7,5 т

Допълнителна информация за пътните такси:

Освен това, ще се радвате на цялостната услуга в Германия: