Лого, UTA Edenred, назад към началната страница
  • Горива
Кратък преглед на UTA за Словакия
 UTA бензиностанции: над 600 станции
Алтернативни видове гориво: над 335 станции
- от AdBlue: над 185 станции
- от автогаз: над 135 станции
- от биогоривата: над 23 станции
- от природен газ: 2 станции
Допълнителни услуги: над 615 станции
Система за пътни такси: Зависещи от време (винетка)
Таксувани пътища: Всички автомагистрали, първокласни пътища и безплатни пътища
Превозни средства обект на пътни такси Всички превозни средства (магистрали); превозни средства над 3,5 т (магистрали и безплатни пътища)

Допълнителна информация за пътните такси:

Освен това, ще се радвате на цялостната услуга в Словакия: