Лого, UTA Edenred, назад към началната страница
  • Горива
Кратък преглед на UTA за Белгия
 UTA бензиностанции: над 1315 станции
Алтернативни видове гориво: над 720 станции
- от AdBlue: над 405 станции
- от автогаз: над 250 станции
- от биогоривата: над 20 станции
- от природен газ: над 25 станции
- на тези с природен газ: над 10 станции
- на тези с природен газ: над 10 станции
Допълнителни услуги: над 295 станции
Система за пътни такси: Зависи от времето (евровинетка); зависи от пробега (пътни такси)
Таксувани пътища: Всички магистрали и повечето национални пътища (евровинетка); Тунел Liefkenshoek (кабина за пътни такси)
Превозни средства обект на пътни такси Тежки превозни средства от 12 т ( автомагистрали и национални пътища); всички превозни средства (тунели)

Допълнителна информация за пътните такси:

Освен това, ще се радвате на цялостната услуга в Белгия: