Лого, UTA Edenred, назад към началната страница
  • Горива
Кратък общ преглед на UTA в България 
 UTA бензиностанции: над 570 станции
Алтернативни видове гориво: над 325 станции
- от AdBlue: над 140 станции
- от автогаз: над 170 станции
- от природен газ: 9 станции
Допълнителни услуги: над 550 станции
Система за пътни такси: Зависещи от време (винетка)
Таксувани пътища: Цялата пътна мрежа, Дунав мост Русе-Гюргево
Автомобили подлежащи на таксуване Всички

Освен това, ще се радвате на цялостната услуга в България: