Лого, UTA Edenred, назад към началната страница
  • Горива
Кратък преглед на UTA за Румъния
 UTA бензиностанции: над 1 050 станции
Алтернативни видове гориво: над 615 станции
- от AdBlue: над 430 станции
- от автогаз: над 130 станции
- от биогоривата: над 50 станции
Допълнителни услуги: над 45 станции
Система за пътни такси: Зависи от времето (евровинетка); зависи от пробега (пътни такси)
Таксувани пътища: Всички маршрути по магистрала (винетка); Дунав мост (пътни такси)
Автомобили подлежащи на таксуване Всички моторни превозни средства

Освен това, ще се радвате на обичайната цялостна услуга в Румъния: