Лого, UTA Edenred, назад към началната страница
  • Горива
Кратък преглед на UTA за Босна и Херцеговина
 UTA бензиностанции: над 120 станции
Алтернативни видове гориво: над 45 станции
- от AdBlue: над 10 станции
- от автогаз: над 30 станции
- от природен газ: 1 станции
- от биогоривата: 1 станции
Допълнителни услуги: 6 станции
Таксувани пътища: Не

Освен това, ще се радвате на обичайната цялостна услуга в Босна и Херцеговина: