Лого, UTA Edenred, назад към началната страница
  • Горива
Кратък преглед на UTA за Сърбия
 UTA бензиностанции: над 235 станции
Алтернативни видове гориво: над 230 станции
- от AdBlue: над 135 станции
- от автогаз: над 90 станции
- от природен газ: 1 станции
Допълнителни услуги: над 15 станции
Система за пътни такси: Зависими от пробега (пътни такси); зависими от пробега (пътен данък)
Таксувани пътища: Цялата пътна мрежа, всички автомагистрали
Автомобили подлежащи на таксуване Цялата пътна мрежа: Чужди превозни средства за превоз на стоки през 3,5 т;
Автомагистрали: Всички превозни средства

Освен това, ще се радвате на цялостната услуга в Сърбия: