Лого, UTA Edenred, назад към началната страница
  • Горива
Кратък преглед на UTA за Финландия
 UTA бензиностанции: над 575 станции
Алтернативни видове гориво: над 400 станции
- от AdBlue: над 135 станции
- от автогаз: над 180 станции
- на природен газ над 35 станции
- на тези с природен газ: над 10 станции
Допълнителни услуги: над 85 станции
Таксувани пътища: Не

Освен това, ще се радвате на обичайната цялостна услуга във Финландия: