Лого, UTA Edenred, назад към началната страница
  • Горива
Кратък преглед на UTA за Латвия
 UTA бензиностанции: над 320 станции
Алтернативни видове гориво: над 200 станции
- от AdBlue: над 140 станции
- от автогаз: над 50 станции
- от природен газ: 9 станции
Допълнителни услуги: над 35 станции
Система за пътни такси: Зависи от времето (подобно на градската пътна такса)
Таксувани пътища: Град Юрмала
Превозни средства обект на пътни такси Всички моторни превозни средства

Освен това, ще се радвате на цялостната услуга в Латвия