Лого, UTA Edenred, назад към началната страница
  • Горива
Кратък преглед на UTA за Швеция
 UTA бензиностанции: над 1 220 станции
Алтернативни видове гориво: над 120 станции
- от AdBlue: над 70 станции
- от автогаз: 4 станции
- от биогоривата: над 10 станции
- от природен газ: 9 станции
- на тези с природен газ: над 20 станции
Допълнителни услуги: над 200 станции
Система за пътни такси: Зависи от времето (евровинетка); зависи от пробега (пътни такси)
Таксувани пътища: Всички автомагистрали и някои първокласни пътища (евровинетка):
Връзка Ǿresund, Мост Svinesund  (пътни такси)
Превозни средства обект на пътни такси Тежки превозни средства от 12 т (магистрали и първокласни пътища);
Всички превозни средства (връзка Ǿresund и мост Svinesund)

Допълнителна информация за пътните такси:

Освен това, ще се радвате на цялостната услуга  в Нидерландия: