Лого, UTA Edenred, назад към началната страница

Всички превозни средства - от леките и лекотоварните автомобили до тежкотоварните - отделят парникови газове. „Компенсация на въглеродните емисии на UTA“ част от програмата Move For Good на UTA Edenred, осигурява лесен начин за намаляване на CO2 отпечатъка на Вашия автопарк, километър по километър. С помощта на Вашата UTA Card, емисиите на CO2 на Вашия автопарк се отчитат за всеки литър закупено гориво, изчисляват се месечно и се компенсират чрез инвестиране в сертифицирани проекти за опазване на климата до 100 процента. Проектите се осъществяват в Европейския съюз и извън него.

Участието Ви в програмата за компенсиране на въглеродните емисии на UTA ще бъде отразено в месечната Ви фактура за UTA. Ще получите годишен сертификат за емисиите като доказателство за компенсирането на емисиите на CO2 на Вашия автопарк през изминалата година. Освен това ще получите набор от маркетингови инструменти, с които да популяризирате положителното си въздействие върху околната среда.

Ние Ви улесняваме да направите нещо добро за околната среда с всеки автомобил от Вашия автопарк и с всеки изминат километър.

 

В полза на околната среда и обществото

Ще получите достъп до онлайн портал, в който можете да видите месечните емисии на CO2 на Вашия автопарк и съответните инвестиции в компенсационни проекти чрез табло за управление. Там можете да намерите и списък на текущите проекти.

Порталът съдържа и Вашия годишен сертификат за компенсиране на емисиите на CO2, както и набор от маркетингови инструменти, който включва ръководство за устойчивост за Вашия автопарк, лого за Вашия уебсайт, шаблон за съобщения за пресата и др.
 
Компенсацията на въглеродни емисии на UTA е в съответствие с международните въглеродни стандарти и регистрации и се одитира ежегодно от международно призната одиторска фирма. Програмата се управлява чрез партньорство с PDI Technologies, глобален доставчик на услуги в областта на устойчивото развитие.

Как работи програмата „Компенсация на въглеродните емисии на UTA“?

  • Емисиите на CO2 на Вашите превозни средства се изчисляват ежемесечно въз основа на количеството гориво, закупено с Вашата UTA Card.

  • На таблото за управление в онлайн портала можете да видите месечната си компенсация на емисиите на CO2 и списъка с Вашите проекти за компенсация.

  • „Компенсацията на въглеродни емисии на UTA“ подобрява баланса на емисиите на CO2 на Вашия автопарк и ги компенсира със сертифицирани проекти до 100 процента от емисиите на CO2 на Вашите автомобили.

  • ​​​​​​​Таксата за програмата се появява в месечната Ви фактура за UTA Edenred.

Проекти за опазване на климата, които подкрепяте

Чрез програмата за компенсиране на въглеродни емисии на UTA, Вие компенсирате емисиите на CO2 на Вашия автопарк чрез сертифицирани проекти, като по този начин допринасяте за едно по-зелено бъдеще.

Проект за интермодален транспорт на J.B. Hunt - ефективност на транспорта

Железопътният транспорт генерира само една трета от емисиите, генерирани от транспорта с тежкотоварни автомобили. Този проект на САЩ намалява емисиите на CO2 чрез увеличаване на дела на интермодалния товарен транспорт вместо превоза на дълги разстояния с тежкотоварни автомобили. Освен това, програмата за бонуси за работа на празен ход възнаграждава финансово шофьорите и мениджърите за намаляване на времето за работа на празен ход.

 

Jari/Para REDD+ Проект - Залесяване

Този проект подкрепя села в бразилския щат Пара на границата с Амапа и защитава горите от достъп на нови заселници и от обезлесяване. Регионът играе важна роля като екологичен коридор, свързващ няколко природни резервата. Богатото му биоразнообразие включва растителни видове, които са от голямо екологично и социално значение като източник на доходи и храна. Чрез опазването на гората проектът спомага за запазването на разнообразната фауна и водните ресурси.

 

Проект Rossenray - оползотворяване на метан от въглищни мини

Метанът, изхвърлян от въглищната мина Rossenray близо до Камп-Линтфорт в Германия, се използва за производство на енергия в комбинирана топлоелектрическа централа с електрическа мощност от 1.358 MW. Електроенергията се подава към обществената електропреносна мрежа, като замества конвенционално произведената електроенергия. Топлината, генерирана по същото време, се използва в мината, но не се включва в изчисленията на компенсацията.

 

Вятърен проект Cerro de Hula - Възобновяеми енергии

Целта на вятърния проект Cerro de Hula в Хондурас е да осигури достъпна електроенергия от възобновяем, чист и евтин енергиен източник - вятъра. Това е първият вятърен парк, свързан с националната мрежа на Хондурас. Проектът използва вятърни турбини GAMESA G87 - 2MW 60Hz с капацитет от 102 MW. Очаква се нетното производство на електроенергия, подавана към националната мрежа, да бъде около 345 970 MWh годишно.

 

Подобрени печки на дървени въглища - ефективност на горивото

Целта на този проект е да се намалят емисиите на парникови газове в Мали чрез печки за готвене с ефективно гориво. Подобрената печка на дървени въглища (печка SEWA) намалява разхода на гориво чрез керамична облицовка, която повишава ефективността на горенето и задържа топлината. Освен че намалява емисиите на CO2, проектът осигурява по-малко вреден дим при готвене и по-малко обезлесяване, което защитава биоразнообразието. Намалените разходи за гориво увеличават доходите на домакинствата за други основни нужди.

 

Проекти за оползотворяване на метан - Отделяне на метан

Фермите са характерни за пейзажа и начина на живот в нидерландските провинции Лимбург и Северен Брабант от стотици години. И до днес, регионът е предимно селски, с малко тежка промишленост. Селскостопанската свиневъдна промишленост играе важна роля. Но високата концентрация на добитък вече е довела до достигане на границата на поглъщане на азот от местните почви. Част от оборския тор вече не може да се използва. Именно тук се появява проектът: Излишният оборски тор се събира и се вкарва в процес на ферментация. Полученият метан се превръща в биогаз и се използва за производство на електроенергия.

 

Имате въпроси? Намерете отговорите тук.

Компенсациите на CO2 позволяват на компаниите да компенсират емисиите на парникови газове (ПГ) чрез финансиране на проекти за възобновяеми енергийни източници, опазване на горите и депа за отпадъци.

В ежедневието си, всички генерираме емисии на CO2 (известни също като CO2 отпечатък), някои от които са неизбежни. За да се намалят тези въздействия, програмата за компенсиране на въглеродните емисии на UTA се основава на три стълба:

1. Изчисляване на CO2 емисии

2. Намаляване на емисиите

3. Компенсиране на неизбежните емисии на CO2 чрез проекти за опазване на климата

Сертификатите CO2 са инструменти, които могат да се прехвърлят между дружества, независимо от географското им местоположение. Те се издават от правителства и сертифицирани институции и са предназначени за опазване на околната среда чрез намаляване на парниковите газове. UTA Edenred разбира колко е важно да се мотивират шофьорите и управителите на автопаркове да намалят емисиите на парникови газове от своите автомобили.

Програмата за компенсиране на въглеродни емисии на UTA инвестира в проекти, чието въздействие върху околната среда се измерва и гарантира от PDI Technologies. Програмата за компенсиране на въглеродни емисии на UTA и PDI Technologies гарантират, че всички проекти за компенсиране отговарят на следните изисквания:

Постоянно:  Емисиите на CO2 се избягват в дългосрочен план

Измеримо: Подкрепените проекти отговарят на международно признати стандарти

Проверено: Трета страна периодично проверява проектите

Еднократно: Сертификатите CO2 могат да се продават само веднъж.

Имате ли въпроси относно въглеродния офсет на UTA?

Ние с радост ще Ви помогнем.

Клиент на UTA ли сте?

Ако сте клиент на UTA, моля, натиснете тук:

Ние, UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG, обработваме Вашите лични данни в съответствие със законите за защита на данните и единствено за обработка на заявката. Можете да видите допълнителна информация за обработката на личните Ви данни и правата на субекта на данните в нашата политика за защита на данните.