Лого, UTA Edenred, назад към началната страница

Всички превозни средства - от леките и лекотоварните автомобили до тежкотоварните - отделят парникови газове. „UTA Carbon Offset“ част от програмата Move For Good на UTA Edenred, осигурява лесен начин за намаляване на CO2 отпечатъка на Вашия автопарк, километър по километър. С помощта на Вашата UTA Card, емисиите на CO2 на Вашия автопарк се отчитат за всеки литър закупено гориво, изчисляват се месечно и се компенсират чрез инвестиране в сертифицирани проекти за опазване на климата до 100 процента. Проектите се осъществяват в Европейския съюз и извън него.

Участието Ви в програмата UTA Carbon Offset ще бъде отразено в месечната Ви фактура за UTA. Ще получите годишен сертификат за емисиите като доказателство за компенсирането на емисиите на CO2 на Вашия автопарк през изминалата година. Освен това ще получите набор от маркетингови инструменти, с които да популяризирате положителното си въздействие върху околната среда.

Ние Ви улесняваме да направите нещо добро за околната среда с всеки автомобил от Вашия автопарк и с всеки изминат километър.

 

В полза на околната среда и обществото

Ще получите достъп до онлайн портал, в който можете да видите месечните емисии на CO2 на Вашия автопарк и съответните инвестиции в компенсационни проекти чрез табло за управление. Там можете да намерите и списък на текущите проекти.

Порталът съдържа и Вашия годишен сертификат за компенсиране на емисиите на CO2, както и набор от маркетингови инструменти, който включва ръководство за устойчивост за Вашия автопарк, лого за Вашия уебсайт, шаблон за съобщения за пресата и др.
 
UTA Carbon Offset е в съответствие с международните въглеродни стандарти и регистрации и се одитира ежегодно от международно призната одиторска фирма. Програмата се управлява чрез партньорство с PDI Technologies, глобален доставчик на услуги в областта на устойчивото развитие.

Как работи програмата UTA Carbon Offset?

  • Емисиите на CO2 на Вашите превозни средства се изчисляват ежемесечно въз основа на количеството гориво, закупено с Вашата UTA Card.

  • На таблото за управление в онлайн портала можете да видите месечната си компенсация на емисиите на CO2 и списъка с Вашите проекти за компенсация.

  • „UTA Carbon Offset“ подобрява баланса на емисиите на CO2 на Вашия автопарк и ги компенсира със сертифицирани проекти до 100 процента от емисиите на CO2 на Вашите автомобили.

  • ​​​​​​​Таксата за програмата се появява в месечната Ви фактура за UTA Edenred.

Имате въпроси? Намерете отговорите тук.

Компенсациите на CO2 позволяват на компаниите да компенсират емисиите на парникови газове (ПГ) чрез финансиране на проекти за възобновяеми енергийни източници, опазване на горите и депа за отпадъци.

В ежедневието си, всички генерираме емисии на CO2 (известни също като CO2 отпечатък), някои от които са неизбежни. За да се намалят тези въздействия, програмата UTA Carbon Offset се основава на три стълба

1. Изчисляване на CO2 емисии

2. Намаляване на емисиите

3. Компенсиране на неизбежните емисии на CO2 чрез проекти за опазване на климата

Сертификатите CO2 са инструменти, които могат да се прехвърлят между дружества, независимо от географското им местоположение. Те се издават от правителства и сертифицирани институции и са предназначени за опазване на околната среда чрез намаляване на парниковите газове. UTA Edenred разбира колко е важно да се мотивират шофьорите и управителите на автопаркове да намалят емисиите на парникови газове от своите автомобили.

Програмата UTA Carbon Offset инвестира в проекти, чието въздействие върху околната среда се измерва и гарантира от PDI Technologies. Програмата за UTA Carbon Offset и PDI Technologies гарантират, че всички проекти за компенсиране отговарят на следните изисквания:

Постоянно:  Емисиите на CO2 се избягват в дългосрочен план

Измеримо: Подкрепените проекти отговарят на международно признати стандарти

Проверено: Трета страна периодично проверява проектите

Еднократно: Сертификатите CO2 могат да се продават само веднъж.

Имате ли въпроси относно UTA Carbon Offset?

Ние с радост ще Ви помогнем.

Клиент на UTA ли сте?

Ако сте клиент на UTA, моля, натиснете тук:

Ние, UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG, обработваме Вашите лични данни в съответствие със законите за защита на данните и единствено за обработка на заявката. Можете да видите допълнителна информация за обработката на личните Ви данни и правата на субекта на данните в нашата политика за защита на данните.