UTA лого на компанията

Данъчно облагане и регистрация за пътнически транспорт в чужбина

Данъчни задължения за ДДС в Европа и услуги, предоставяни от Nikosax, нашият доставчик на услуги

Пътническият транспорт обикновено подлежи на данъчно облагане в държавата, в която се транспортира.  Независимо дали става въпрос за редовно или еднократно пътуване, общите транспортни разходи ще бъдат разпределени между държавите, през които превозното средство пътува.  Ако една или повече от тези държави решат да го направят, те могат да наложат данъци върху цената за участъка през тяхната територия.

В такъв случай е необходима регистрация по ДДС.  Декларациите за ДДС трябва да се подават редовно до съответните данъчни органи.  В същото време, ДДС от направените разходи, като гориво или пътни такси, може да бъде приспаднат като данъчен кредит, така че да не се налага да инвестирате допълнително време или усилия, за да си възстановите ДДС.

Нашият доставчик на услуги Nikosax ще управлява целия процес вместо Вас, като използва пълномощно. 

Диапазонът на предложените от Nikosax услуги обхваща всички задължения в споменатите държави.  Nikosax може да регистрира Вашата компания в съответните данъчни органи в чужбина и да се грижи за текущата администрация.