UTA лого на компанията

Лесно възстановяане на ДДС

Използвайте услугите за възстановяване на разходи, предоставени от нашия доставчик на услуги Nikosax

Фирми, които работят в международен план,

 • но не предоставят услуги, подлежащи на облагане с ДДС в съответната държава,
   
 • но закупуват стоки или услуги там за нуждите на бизнеса им, които са фактурирани с до 27% ДДС в чужбина,

обикновено имат право на възстановяване на ДДС в така наречената процедура за възстановяване чрез данъчен кредит.

Необходимо условие е фирмата да има право на приспадане на данъка в държавата си по местонахождение.  Освен това, директивите на ЕС и двустранните споразумения за двойно данъчно облагане уреждат продуктите и услугите, за които ДДС се възстановява изцяло или частично. Нашият доставчик на услуги Nikosax ще управлява целия процес вместо Вас, като използва пълномощно. 

 

Изберете времето за възстановяване на ДДС

На базата на Вашите потребности се предлагат три варианта

Тъй като между фактурирането и получаването на възстановения ДДС може да измине една година, UTA Ви дава възможност да получите възстановената сума си по-рано.  С услугата за възстановяване на суми на нашия доставчик на услуги, клиентите на UTA могат да избират от три варианта за определяне на времето за възстановяване:

 • Бързо възстановяване*: Кредитното известие се получава в рамките на 15 дни от получаването на фактурата.
   
 • Възстановяване на суми с фиксирана дата*: Кредитното известие се издава в рамките на 30 дни от края на тримесечието.
   
 • Нормално възстановяване: Кредитното известие се издава в рамките на 15 дни след обработката на разписката от властите.

*) Предлага се само за минимални суми на ДДС от 400 EUR за държава и тримесечие.  Разплащането се извършва, след като е достигната минималната сума за тримесечие.  Избраният вариант се прилага за фактури от всички издатели на тази държава.  Понастоящем услугата за възстановяване на ДДС включва всички държави от ЕС, както и Швейцария и Норвегия.  Услугата за бързо възстановяване на суми и възстановяване с фиксирана дата все още не се предлага в Гърция, Обединеното кралство, Малта, Кипър или Швейцария.