UTA лого на компанията

Акциз, възстановен от нашия доставчик на услуги Nikosax

Можете лесно да възстановите суми от данъци

В допълнение към ДДС, транспортните и автобусните компании – в някои държави – могат да кандидатстват за частично възстановяване на акциза, включен в цената на дизела.  Държавите, които предлагат тази субсидия, са Белгия, Франция, Италия, Словения и Испания. Размерът на акциза, който се възстановява, варира в различните държави. Общото между тях обаче е, че за да имате право на възстановимата част от акциза, тежките превозни средстватрябва да имат допустимо бруто тегло над 7,5 тона и автобусите трябва да бъдат категоризирани като M 2 и M 3.  За да се докаже това, горивото трябва да бъде закупено със специфични карти за гориво или за услуги, записващи номера на регистрационния номер на превозното средство.  Един от начините да го направите е, когато зареждате автомобилите си да използвате карта на UTA за цялостно обслужване.

Тези атрактивни искания за възстановяване обаче са свързани със сложни и отнемащи време процедури за кандидатстване и значителни административни разходи.  Освен това, всяка от изброените по-горе държави има различни изисквания по отношение на формулярите и сроковете, което може да доведе до значително количество документи, тъй като заявленията трябва да отговарят на най-новите законови изисквания.

Нашият доставчик на услуги Nikosax ще управлява целия процес вместо Вас, като използва пълномощно. 
 

Поради дългото време за обработка от властите, възстановяванията по уговорка вече се предлагат в Белгия, Франция и Словения – в допълнение към редовните възстановявания.  Това означава, че кредитното известие се издава до 30 дни от периода на заявлението.

Ние също можем да Ви помогнем със заявлението за възстановяване.  Нашият опитен доставчик на услуги Nikosax ще гарантира, че Вашите заявления се подават навреме и правилно.  Тази услуга може да Ви спести ценно време и да даде възможност на Вашия персонал да се съсредоточи върху по-важни дейности.