Logo UTA Edenred, zpět na domovskou stránku

Směrem k odpovědné budoucnosti

Podpora životního prostředí a společnosti

Jako nadnárodní společnost si je UTA Edenred vědoma své odpovědnosti vůči životnímu prostředí i společnosti a zavazuje se k ochraně životního prostředí a bezpečnosti silničního provozu.

Jedním z příkladů je naše povědomí o vážnosti úlohy klimatických změn. Prostřednictvím nabízených služeb již přispíváme k propagaci alternativních paliv šetrných k životnímu prostředí. Účastníme se také iniciativ GOGREEN a PRINT GREEN ke snížení emisí CO2. Zároveň přispíváme k bezpečnosti silničního provozu a jako jedna z prvních společností, které podepsaly „Evropskou chartu bezpečnosti silničního provozu“, usilujeme o realizaci hlavního cíle charty, kterým je snížení počtu nehod na silnicích v zemích EU o polovinu za polovinu rok 2020. To je zdůrazněno v našem partnerství s DocStop a ve spolupráci s TÜV Rheinland, stejně tak jako naše nabídka bezpečného parkování pro nákladní automobily napříč Evropou s naší parkovací službou UTA Edenred.

Na dalších stránkách se můžete dozvědět více o odpovědných iniciativách, ke kterým se UTA Edenred připojila.