Logo společnosti UTA - edenred

Směrem k odpovědné budoucnosti

Podpora životního prostředí a společnosti

Jako mezinárodní společnost si je UTA vědoma své odpovědnosti za životní prostředí a společnost. Zavázali jsme se k úsilí v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti silničního provozu.

Jedním z příkladů je naše povědomí o vážnosti úlohy klimatických změn. Prostřednictvím nabízených služeb již přispíváme k propagaci alternativních paliv šetrných k životnímu prostředí. Účastníme se také iniciativ GOGREEN a PRINT GREEN ke snížení emisí CO2. Zároveň přispíváme k bezpečnosti silničního provozu a jako jedna z prvních společností, které podepsaly „Evropskou chartu bezpečnosti silničního provozu“, usilujeme o realizaci hlavního cíle charty, kterým je snížení počtu nehod na silnicích v zemích EU o polovinu za polovinu rok 2020. This is highlighted in our partnership with DocStop and our cooperation with TÜV Rheinland, as well as our offer of secure truck parks throughout Europe with our UTA parking service.

Na dalších stránkách se můžete dozvědět více o odpovědných iniciativách, ke kterým se UTA připojila.