Logo společnosti UTA - edenred

Náš závazek ohledně bezpečnosti silničního provozu

Věc, která má pro UTA velký význam

Na evropských silnicích se často vyskytují drobné a závažnější nehody, někdy se závažnými následky. Za tímto účelem Evropská unie zavedla oficiální směrnici - „Evropskou chartu bezpečnosti silničního provozu“ (ERSC). Cílem ERSC je zachránit 25 000 životů na cestách, s hlavním cílem snížit do roku 2020 počet dopravních nehod v zemích EU o polovinu.

Společenství, organizace a společnosti z různých průmyslových odvětví v celé Evropě se zavazují k tomuto programu. Účastníci ERSC přijímají různá opatření, aby pomohli dosáhnout cíle programu. Společnost UTA byla mezi prvními, kdo ERSC podepsali.

Abychom tento dobrovolný závazek splnili, přijali jsme konkrétní opatření k zajištění bezpečnosti silničního provozu.

Partnerství s DocStop

Lékařské služby na cestách pro řidiče

V roce 2007 jsme vstoupili do našeho dlouhodobého partnerství s DocStop. DocStop je naším kompetentním partnerem, pokud jde o poskytování lékařských služeb řidičům na cestách. Řidiči tak mohou být ošetřeni na cestě dříve, než si jejich stav vyžádá vážné následky.

Jak DocStop funguje?
Pokud máte zdravotní problémy, můžete zavolat na horkou linku DocStop. Sdělí vám polohu nejbližší pobočky DocStop. Tam se vám může okamžitě dostat lékařského ošetření, než se opět vydáte na cestu.

Horká linka DocStop:
00800 03627867

Více informací o DocStop:

Webové stránky DocStop
Jak DocStop funguje?

Spolupráce s TÜV Rheinland

Pravidelná školení pro řidiče

Podle německého práva upravujícího kvalifikaci profesionálních řidičů těžkých nákladních vozidel (BKrFQG), profesionální řidič těžkých nákladních vozidel v obchodní nákladní dopravě nebo osobní dopravě, kteří jsou držiteli řidičského průkazu pro třídy vozidel C1/C1E/C/CE nebo D1/D1E/D/DE jsou povinni získávat pravidelné certifikáty z průběžných školení.

Prostřednictvím našich médií průběžně informujeme řidiče a manažery flotil o důležitých datech a novinkách týkajících se tohoto školení. Zaměřujeme se zejména na sdílení znalostí o bezpečné jízdě, zabezpečení nákladu a především o efektivní jízdě.

Více informací:

Secure truck parks

Parkování bez stresu s UTA

Zákazníci UTA mají přístup k naší parkovací službě UTA. Spolu s našimi partnery poskytujeme řidičům bezstarostné parkování bez stresu po celé Evropě během jejich odpočinku.

When time is pressing and compulsory breaks need to be taken, the stress of searching for a truck park can impact the physical well-being of drivers, resulting in a tense and speedy way of driving. Our UTA parking service makes it easier to find your daily truck park and ensures secure parking on monitored truck parks. Bezstarostné parkování umožňuje klidnější spánek, takže jste lépe připraveni a dostatečně osvěženi pro další úsek vaší jízdy.

Více informací o parkovací službě UTA: