Logo UTA Edenred, zpět na domovskou stránku

Náš závazek zastavit změnu klimatu

Odpovědnost za životní prostředí

Jako jedna z předních společností našeho oboru rozeznáváme význam změny klimatu.

Účastníme se iniciativ GOGREEN a PRINT GREEN a podílíme se tak na snížení emisí CO2.

 

Myslíme ekologicky s PRINT GREEN

Tisk a kopírování v UTA Edenred jsou šetrné k životnímu prostředí

Print Green je environmentální iniciativa výrobce tiskáren a kopírek Kyocera. Tiskové systémy svým každodenním užíváním vedou ke zvyšování emisí CO2. Aby to kompenzovala, pracuje Kyocera s organizací na ochranu klimatu myclimate, která je zapojena do projektů ochrany klimatu po celém světě. Prostřednictvím těchto projektů na ochranu klimatu jsou jakékoli vznikající emise kompenzovány v jiných odvětvích. To vedlo k založení PRINT GREEN pro cílený boj proti změně klimatu.

UTA Edenred se k této iniciativě připojila a přešla na způsoby tisku a kopírování šetrné k životnímu prostředí - a to po celé Evropě. Dokonce i použití toneru probíhá klimaticky neutrálním způsobem. Naše tiskové a kopírovací systémy proto nesou známku PRINT GREEN.

Přijetím tohoto opatření podporujeme instalaci „efektivních kamen“ v Keni, což vede k podstatnému zpomalení místního odlesňování a zároveň ochraně veřejného zdraví.
Projekty podporované myclimate jsou certifikované a vyhovují celosvětovým vysokým standardům pro kompenzaci CO2.
Tímto způsobem společnost UTA Edenred každoročně přispívá ke kompenzaci několika tun CO2.
 

Více informací:

Klimaticky neutrální doručování pošty s GOGREEN

Poštu posíláme klimaticky neutrálním způsobem prostřednictvím Deutsche Post DHL.

GOGREEN je enviromentálně přívětivý způsob zasílání pošty prostřednictvím Deutsche Post DHL.

Každodenní doručování dopisů a balíčků jakéhokoli typu také vede k emisím CO2. Deutsche Post DHL je vypočítá a sdělí nám je prostřednictvím přísně licencovaného procesu. Prostřednictvím iniciativy GOGREEN a přidružených projektů na ochranu klimatu po celém světě můžeme kompenzovat vznikající emise CO2 přijetím cílených místních opatření.

Proto také můžeme naši poštu označit za „klimaticky neutrální“ a chránit naše přírodní zdroje. Za tuto podporu dostáváme každoročně certifikát od Deutsche Post DHL.