Logo UTA Edenred, zpět na domovskou stránku

Od osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel po těžká nákladní vozidla, všechna vozidla vypouštějí skleníkové plyny. Uhlíková kompenzace společnosti UTA, součást programu společnosti UTA Edenred Move For Good, poskytuje snadný způsob, jak redukovat stopy CO2 vaší flotily, kilometr za kilometrem. Pomocí vaší UTA Card se emise CO2 vaší flotily zaznamenávají na litr zakoupeného paliva, měsíčně vypočítavají, a kompenzují se investicemi do certifikovaných projektů na ochranu klimatu až do 100 procent. Projekty se nacházejí v Evropské unii i mimo ni.

Vaše účast v Uhlíkové kompenzaci společnosti UTA se objeví na vaší měsíční faktuře UTA. Získáte roční emisní certifikát jako důkaz o kompenzaci CO2 ve vaší flotile za poslední rok. Navíc získáte marketingové nástroje na podporu vašeho pozitivního dopadu na životní prostředí.

Snažíme se vám usnadnit udělat něco dobrého pro životní prostředí s každým vozidlem ve vaší flotile a každým kilometrem na cestě.

 

Přinášíme prospěch životnímu prostředí a společnosti

Získáte přístup k online portálu, kde uvidíte vypuštěné emise CO2 vaší flotily za měsíc a korespondující investice do kompenzačních projektů prostřednictvím řídícího panelu. Zde také najdete seznam aktuálních projektů.

Portál rovněž obsahuje váš roční kompenzační certifikát emisí CO2 stejně jako marketingové nástroje, které zahrnují Průvodce udržitelností pro vaši flotilu, logo vašich webových stránek, šablonu pro tiskové zprávy a další.
 
Uhlíková kompenzace společnosti UTA vyhovuje mezinárodním uhlíkovým standardům a registracím a jednou ročně u ní provádí audit mezinárodně uznávaná firma. Program je spravován prostřednictvím partnerství s PDI Technologies, globálním poskytovatelem služeb udržitelnosti.

Jak Uhlíková kompenzace společnosti UTA funguje?

  • Emise CO2 vašich vozidel se měsíčně vypočítávají na základě množství zakoupeného paliva prostřednictvím vaší UTA Card.

  • Na řídícím panelu na vašem online portálu můžete vidět vaše měsíční kompenzace CO2 a seznam vašich kompenzačních projektů.

  • Uhlíková kompenzace společnosti UTA vylepšuje rovnováhu CO2 ve vaší flotile a kompenzuje ji pomocí certifikovaných projektů až do 100 procent emisí CO2 vašich vozidel.

  • Poplatek za program se objeví na vaší faktuře UTA Edenred v měsíčním vyúčtování.

Projekty ochrany klimatu, které podporujete

Prostřednictvím Programu uhlíkové kompenzace společnosti UTA kompenzujete emise CO2 vaší flotily skrze certifikované projekty, tím přispíváte k zelenější budoucnosti.

Intermodální projekt přepravy J.B Hunt - Efektivita přepravy

Železniční doprava generuje pouze jednu třetinu emisí generovanou dopravou těžkými nákladními vozidly. Tento projekt USA snižuje emise CO2 tím, že zvyšuje podíl intermodální nákladní dopravy namísto dopravy na dlouhou vzdálenost těžkými nákladními vozidly. Navíc, bonusový program za volnoběh finančně odměňuje řidiče a manažery za omezení času volnoběhu.

 

Projekt Jari/Pará REDD+ - Znovuzalesnění

Tento projekt podporuje vesnice v brazilském státě Para na hranicích s Amapá a chrání lesy před přístupem nových osadníků a před odlesňováním. Oblast hraje důležitou roli jako ekologický koridor spojující několik přírodních rezervací. Jeho bohatá biodiverzita zahrnuje rostlinné druhy, které mají velký ekologický a společenský význam jako zdroj příjmů a potravin. Ochranou lesa pomáhá projekt zachovat rozmanitou faunu a vodní zdroje.

 

Projekt Rossenray - Využití důlního metanu

Metan vypouštěný z uhelného dolu Rossenray nedaleko Kamp-Lintfortu v Německu se využívá k výrobě energie v kombinované tepelné a elektrické elektrárně s produkcí 1,358 MW. Elektřina je dodávána do veřejné elektrické sítě a nahrazuje konvenčně vyráběnou elektřinu. Současně vyrobené teplo se využívá v dole, ale není zahrnuto do výpočtu kompenzace.

 

Projekt větrné elektrárny Cerro de Hula - Obnovitelné energie

Cílem projektu větrné elektrárny Cerro de Hula v Hondurasu je zajistit cenově dostupnou elektřinu z obnovitelného, čistého a levného zdroje energie: větru. Jedná se o první větrnou elektrárnu připojenou k národní síti Hondurasu. Projekt využívá 51 větrné turbíny GAMESA G87 - 2MW 60Hz o výkonu 102 MW. Očekává se, že čistá výroba elektřiny dodaná do vnitrostátní sítě bude činit přibližně 345 970 MWh ročně.

 

Vylepšená kamna na dřevěné uhlí - palivová účinnost

Cílem tohoto projektu je snížit emise skleníkových plynů v Mali prostřednictvím úsporných kamen na vaření. Vylepšená kamna na dřevěné uhlí (kamna SEWA) snižují spotřebu paliva díky keramickému obložení, které zvyšuje účinnost spalování a udržuje teplo. Kromě snížení emisí CO2 projekt zajišťuje, že při vaření vzniká méně škodlivého kouře a méně se odlesňuje, čímž se chrání biodiverzita. Snížení výdajů na palivo zvyšuje příjem domácností na ostatní základní potřeby.

 

Projekty rekuperace metanu - separace metanu

Farmy charakterizují krajinu a způsob života v nizozemských provinciích Limburg a Severní Brabantsko již stovky let. Dodnes je tento region převážně venkovský, s malým podílem těžkého průmyslu. Významnou roli hraje zemědělsko-chovatelský průmysl. Vysoká koncentrace hospodářských zvířat však nyní vedla k dosažení hranice absorpce dusíku v místní půdě. Část hnoje již nelze použít. Zde přichází na řadu tento projekt: Přebytečný hnůj se shromažďuje a přivádí do fermentačního procesu. Vznikající metan se přeměňuje na bioplyn a využívá se k výrobě elektřiny.

 

Máte otázky? Odpovědi najdete zde.

Kompenzace emisí CO2 umožňují společnostem kompenzovat emise skleníkových plynů (GHG) financováním projektů obnovitelných zdrojů energie, ochrany lesů a skládek.

Všichni v každodenním životě vytváříme emise CO2 (známé také jako CO2 stopa), z nichž některým se nelze vyhnout. Aby se tyto dopady snížily, je program kompenzace uhlíkových emisí UTA založen na třech pilířích:

1. Výpočet emisí CO2

2. Snížení emisí

3. Kompenzace nevyhnutelných emisí CO2 prostřednictvím projektů na ochranu klimatu

Certifikáty CO2 jsou nástroje, které lze převádět mezi společnostmi bez ohledu na jejich zeměpisnou polohu. Vydávají je vlády a certifikované instituce a jejich cílem je chránit životní prostředí snižováním emisí skleníkových plynů. Společnost UTA Edenred chápe, že je důležité motivovat řidiče a manažery flotil ke snižování emisí skleníkových plynů z jejich vozidel.

Program kompenzace uhlíkových emisí UTA investuje do projektů, jejichž dopad na životní prostředí měří a garantuje společnost PDI Technologies. Program kompenzace uhlíkových emisí UTA a PDI Technologies zaručují, že všechny kompenzační projekty splňují následující podmínky:

Trvalé:  Dlouhodobě se zamezí emisím CO2

Měřitelné: Podporované projekty odpovídají mezinárodně uznávaným standardům

Ověřené: Třetí strana pravidelně kontroluje projekty

Jednou: Certifikáty CO2 lze prodat pouze jednou

Máte dotazy ke kompenzaci uhlíkových emisí UTA?

Rádi vám pomůžeme.

Jste zákazníkem UTA?

Pokud jste zákazníkem společnosti UTA, klikněte zde:

My, společnost UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG zpracováváme vaše osobní údaje v souladu se zákony o ochraně osobních údajů a výhradně za účelem vyřízení žádosti. Další informace o zpracování vašich osobních údajů a právech vašeho datového subjektu najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.