Logo společnosti UTA - edenred

Danění a registrace pro osobní dopravu v zahraničí

Závazky spojené s DPH v Evropě  a služby poskytované společností Nikosax, naším poskytovatelem služeb

Osobní doprava všeobecně podléhá zdanění na dálku v zemi přepravy. Bez ohledu na to, jestli jde o pravidelný nebo ojedinělý výlet, celkové náklady na dopravu budou rozděleny napříč zeměmi, přes které vozidlo cestuje. Pokud si to jedna nebo více zemí zvolí, mohou na náklady za část probíhající na jejich území uvalit daně.

V takových případech je nezbytné se registrovat k DPH. Prohlášení o DPH musejí být pravidelně předkládána příslušným berním úřadům. Zároveň může být DPH ze vzniklých nákladů, jako jsou palivo nebo mýtné, odečtena jako daň na vstupu, takže nemusíte investovat žádný další čas ani úsilí, abyste dostali vratku DPH.

Náš poskytovatel služeb společnost Nikosax pro vás celý proces zařídí prostřednictvím plné moci. 

Řada služeb nabízená společností Nikosax pokrývá všechny závazky ve zmíněných zemích. Nikosax může vaši společnost registrovat u příslušných berních úřadů v zahraničí a postarat se o probíhající administrativu.