Jednoduché vrácení DPH prostřednictvím UTA

Využijte službu vrácení peněz UTA podporovanou společností Nikosax

Společnosti, které působí mezinárodně, avšak

 • neposkytují služby podléhající DPH v příslušné zemi,
   
 • ale za účelem svého podnikání tam nakupují zboží nebo služby, které jsou fakturovány se zahraničním DPH až do výše 27 %,

mají obecně nárok na vrácení této vysoké částky DPH v tzv. řízení o vrácení daně na vstupu.

Důležitým předpokladem je, že společnost má právo na odpočty daně na vstupu ve své zemi kde je daňovým rezidentem. Směrnice EU a dvoustranné dohody o zamezení dvojího zdanění navíc upravují výrobky a služby, u nichž je DPH zcela nebo částečně vratná. Vyřízení refundace prostřednictvím UTA je transparentní a nákladově optimalizované.

 

Zvolte si čas vrácení DPH

Tři různé možnosti načasování vrácení peněz podle vašich potřeb

Vzhledem k tomu, že období mezi fakturací a vrácením vybrané daně ze strany daňových úřadů může dnes trvat až jeden rok, nabízí vám společnost UTA vrácení daně dříve. Při použití služby vrácení peněz si jako zákazník UTA můžete vybrat ze tří možností a ideálně načasovat vrácení peněz z různých zemí:

 • Rychlé vrácení*: Dobropis obdržíte do 15 dnů od přijetí faktury.
   
 • Termínované vrácení*: Dobropis je vydán ve lhůtě 30 dnů od konce čtvrtletí.
   
 • Standardní vrácení: Dobropis je vydán ve lhůtě 15 dní od potvrzení o vypořádání ze strany úředních orgánů.

*) K dispozici pouze pro částky DPH minimálně od 400 eur na stát a čtvrtletí. Vypořádání se provede až po dosažení minimální částky za čtvrtletí a žádost. Zvolená možnost se vztahuje na faktury od všech vystavitelů dané země. Služba vrácení DPH se v současné době vztahuje na všechny země EU a také na Švýcarsko a Norsko. Služby rychlé vrácení a termínované vrácení však v současné době ještě nejsou k dispozici v Řecku, Velké Británii, na Maltě, na Kypru ani ve Švýcarsku.

K dispozici je zákaznický servis UTA, který vám poskytne další informace. Kontaktujte nás kdykoliv.