Vrácení spotřební daně prostřednictvím společnosti Nikosax

Vrácení peněz pomocí služby UTA je snadné

Kromě DPH mohou dopravní a autobusové společnosti v některých zemích požádat o částečné vrácení spotřební daně zahrnuté v ceně nafty. Mezi země, které nabízejí tuto podporu, patří Belgie, Francie, Itálie, Slovinsko a Španělsko. Výše vrácené spotřební daně se v jednotlivých zemích liší. Co mají společného: HGV (TN, těžká nákladní vozidla) musí mít přípustnou hrubou hmotnost vyšší než 7,5 tun a autobusy musí být registrované v kategorii M2 a M3, aby měly nárok na částečné vrácení spotřební daně. K prokázání toho musí být palivo zakoupeno prostřednictvím specifických palivových nebo servisních karet udávajících číslo SPZ vozidla. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je používání karty UTA Full Service Card při tankování vašich vozidel.

Tyto mimořádně atraktivní žádosti o vrácení peněz jsou však spojeny se složitými, časově náročnými postupy podávání žádostí a značnými administrativními výdaji. Každá z výše uvedených zemí má navíc odlišné požadavky, pokud jde o formuláře a termíny, což má za následek obrovské množství papírování, protože žádosti musí vždy splňovat nejnovější právní požadavky.

Vzhledem k dlouhým dobám zpracování ze strany úřadů jsou nyní v Belgii, Francii a Slovinsku nabízeny, kromě běžných náhrad, také náhrady na základě dohody. To znamená, že dobropis je vydán do 30 dnů od doby podání žádosti.

Můžeme vám také pomoci s vaší žádostí o vrácení peněz. Zkušení zaměstnanci našeho poskytovatele služeb společnosti Nikosax zajišťují, aby byly žádosti podávány včas a správně. Tato služba šetří drahocenný čas a umožňuje vašim vlastním zaměstnancům soustředit se na důležitější záležitosti.

Kontaktujte nás pro více informací!