Logo společnosti UTA - edenred

Spotřební daň vrací náš poskytovatel služeb společnost Nikosax

Získat zpět daň je pro vás snadné

Vedle DPH mohou přepravní a autobusové společnosti v některých zemích zažádat o částečné vrácení spotřební daně zahrnuté v ceně nafty. Mezi země, které nabízejí tuto podporu, patří Belgie, Francie, Itálie, Slovinsko a Španělsko. Výše vrácené spotřební daně se v jednotlivých zemích liší. Společné však mají to, že těžká nákladní vozidla musí mít  přípustnou hmotnost vyšší než 7,5 tun a autobusy musí spadat do kategorií M2 nebo M3, aby vznik nárok na vratitelnou část spotřební daně.  K prokázání toho musí být palivo zakoupeno prostřednictvím specifických palivových nebo servisních karet zachycujících číslo SPZ vozidla. Jedním ze způsobů, jak toho docílit, je používání kompletní servisní karty UTA při tankování pro vaše vozidla.

Tyto atraktivní vratky jsou však spojené s komplexními a časově náročnými postupy podávání žádostí a se značnou administrativní zátěží. Navíc má každá z výše uvedených zemí jiné požadavky, co se týče formulářů a lhůt podání, což může vést k značnému papírování, jelikož žádosti musí splňovat nejnovější právní formality.

Náš poskytovatel služeb společnost Nikosax pro vás celý proces zařídí prostřednictvím plné moci. 
 

Kvůli dlouhé době zpracování na úřadech jsou nyní v Belgii, Francii a Slovinsku vedle běžných vratek nabízeny také vratky s termínem. To znamená, že dojde k vydání dobropisu do 30 dnů od lhůty k podání žádosti.

Můžeme vám také pomoci s vaší žádostí o vrácení peněz. Náš zkušený poskytovatel služeb Nikosax zajistí, aby byly vaše žádosti podané včas a správně. Tato služba vám může ušetřit cenný čas a umožní vašim interním zaměstnancům, aby se soustředili na důležitější činnosti.