Logo, UTA Edenred, tagasi avalehele

Sõiduautodest ja kergematest kaubanduslikest sõidukitest raskeveokiteni, kõik sõidukid tekitavad kasvuhoonegaase. UTA Carbon Offset on osa UTA Edenredi programmist Move For Good ja annab teile lihtsa võimaluse vähendada teie autopargi CO2 jalajälge, kilomeeter kilomeetri järel. UTA Cardi kasutades salvestatakse teie autopargi CO2 heitmed iga ostetud kütuseliitri kohta, arvutatakse iga kuu ja kompenseeritakse kuni 100% ulatuses investeeringutega sertifitseeritud kliimaprojektidesse. Projektid asuvad Euroopa Liidus ja mujal.

Osalemine programmis UTA Carbon Offset kajastub teie igakuisel UTA arvel. Igal aastal saate heitmete sertifikaadi CO2 kompenseerimise kohta teie autopargis eelmisel aastal. Peale selle saate turunduse tööriistakasti, et saaksite näidata oma positiivset mõju keskkonnale.

Anname teile lihtsa võimaluse teha keskkonna heaks midagi head - iga oma autopargi sõidukiga ja iga läbitud kilomeetriga.

 

Toetades keskkonda ja ühiskonda

Saate juurdepääsu veebiportaalile, kus näete oma autopargi igakuiseid CO2 heitmeid ja vastavaid kompenseerivaid investeeringuid otse oma töölaualt. Samast leiate oma praeguste projektide loendi.

Selles portaalis on ka teie igaastane CO2 heitmete kompenseerimise sertifikaat ja turunduse tööriistakast, mis hõlmab teie autopargi jätkusuutlikkuse juhist, veebisaidile lisatavat logo, pressiteadete malli ja palju muud.
 
UTA Carbon Offset vastab rahvusvahelistele süsinikustandarditele ja registreerimistele ning on igal aastal auditeeritud rahvusvaheliselt tunnustatud audiitorettevõtte poolt. Programmi hallatakse ülemaailmse jätkusuutlikkuse teenuste pakkujaga PDI Technologies.

Kuidas programm UTA Carbon Offset töötab?

  • Teie sõidukite CO2 heitmed arvutatakse igakuiselt, vastavalt teie UTA Cardiga ostetud kütuse kogusele.

  • Veebiportaali töölaualt näete igakuist CO2 kompenseerimist ja loendit asjakohastest projektidsest.

  • UTA Carbon Offset täiustab teie autopargi CO2 tasakaalu ja kompenseerib selle kuni 100% ulatuses teie autopargi CO2 heitmetest läbi sertifitseeritud projektide.

  • Programmis osalemise tasu kajastub teie igakuisel UTA Edenredi arvel.

Teie toetatud kliimaprojektid

Programmiga UTA Carbon Offset kompenseerite oma autopargi CO2 heitmed läbi sertifitseeritud projektide ja toetate rohelisemat tulevikku.

J.B Hinti intermoodaalse transpordi projekt - transpordi tõhusus

Raudteetranspordi heitmed on raskeveokitega vedamisest vaid kolmandik. See Ameerika Ühendriikide projekt vähendab CO2 heitmeid, suurendades raskeveokite kasutamise asemel intermodaalse transpordi osakaalu pikamaatranspordis. Peale selle annab ooteaja boonusprogramm juhtidele ning halduriteke rahalisi preemiaid seistud aja vähendamise eest.

 

Jari/Para REDD+ projekt - metsade taastamine

See projekt toetab Brasiilia Para osariigi külasid Amapá piiril ja kaitseb meitsi uute asunduste ning metsatustumise eest. Sellel piirkonnal on oluline roll ökokoridorina mitme looduskaitseala vahel. Selle rikkalik bioloogiline mitmekesisus hõlmab taimeliike, millel on suur ökoloogiline ja sotsiaalne olulisus sissetulekuallikana ja toiduna. Metsi kaitstes aitab see projekt hoida mitmekesiseid taime- ja veeressursse.

 

Rossenray projekt - söekaevanduse metaani kasutamine

Saksamaal, Kamp-Lintforti läheduses asuva Rossenray söekaevanduse metaani kasutatakse energia tootmiseks kombineeritud soojuselektrijaamas väljundiga 1,358 MW. Elekter müüakse avalikku elektrivõrku, kus see asendab tavapäraselt toodetud elektrit. Samal ajal genereeritud soojusenergiat kautatakse kaevanduses aga seda ei lisata kompensatsiooni arvutustesse.

 

Cerro de Hula tuuleprojekt - taastuvenergia

Cerro de Hula tuuleprojekti eesmärgiks Hondurases on toota taskukohast elektrit taastuvast, puhtast ja soodsast energiaallikast: tuulest. See on esimene Hondurase riikliku elektrivõrguga ühendatud tuulefarm. Projektis on kasutusel 51 GAMESA G87 - 2 MW 60 Hz tuuleturbiinid võimsusega 102 MW. Riiklikku võrku müüdav netoelekter on aastas eeldatavalt 345 970 MWh.

 

Täiustatud söepliidid - kütusetõhusus

Selle projekti eesmärgiks on vähendada Mali kasvuhoonegaaside heitmeid läbi kütusetõhusate pliitide. Täiustatud söepliit (SEWA pliit) vähendab kütusekulu, sest kasutusel on keraamiline vooderdis, mis suurendab põlemise tõhusust ja hoiab sooja. Lisaks CO2 vähendamisele tagab see projekt, et toiduvalmistamise ajal eraldub vähem kahjulikku suitsu ning vähendab metsatustumist, kaitstes sedasi bioloogilist mitmekesisust. Väiksem kütusetulu jätab majapidamistele rohkem ressursse teiste põhivajaduste tarbeks.

 

Metaani kogumise projektid - metaani eraldamine

Farmid on vorminud Madalmaade Limburgi ja Põhja Brabanti provintside maastikku ja elustiili juba aastasadu. See piirkond on tänaseni peamiselt põllumajanduslik, minimaalse rasketööstusega. Oluline roll on põllumajandusel ja seatööstusel. Karjaloomade suur kontsentratsioon on aga viinud kohaliku pinnase lämmastiku omandamise piirini. Teatud väetiseid ei saa enam kasutada. Siin tulebki mängu see projekt: ülemäärane sõnnik kogutakse kokku ja fermenteeritakse. Saadud metaan konverteeritakse biogaasiks, mida kasutatakse elektritootmises.

 

Kas teil on küsimusi? Leia vastused siit.

CO2 kompenseerimine võimaldab ettevõtetel finantseerida taastuvenergiat, metsahoidu ja prügiprojekte ning kompenseerida sedasi oma kasvuhoonegaaside heitmeid.

Me kõik genereerime igapäevases elus CO2 heitmeid (seda nimetatakse ka CO2 jalajäljeks) aga osa sellest on välditav. Selle mõju vähendamiseks toetub programm UTA Carbon Offset kolmele sambale:

1. CO2 heitmete kalkuleerimine

2. Heitmete vähendamine

3. Välditavate CO2 heitmete kompenseerimine kliimaprojektidega

CO2 sertifikaadid on instrumendid, mida ettevõtted saavad omavahel vahetada sõltumata geograafilistest piiridest. Neid välljastavad valitsused ja sertifitseerimisasutused ning need on kavandatud keskkonna hoidmiseks läbi kasvuhoonegaaaside vähendamise. UTA Edenred mõistab, et juhid ja autopargi haldurid vajavad oma sõidukite kasvuhoonegaaside heitmete vähendamiseks motivatsiooni.

Programm UTA Carbon Offset investeerib projektidessse, mille keskkonnamõju mõõdab ja garanteerib PDI Technologies. Programm UTA Carbon Offset ja PDI Technologies garanteerivad, et kõik kompensatsiooniprojektid vastavad järgmisele:

Püsiv:  CO2 heitmeid välditakse ka pikemas perspektiivis

Mõõdetav: toetatud projektid vastavad rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele

Verifitseeritud: kolmas pool kontrollib projekte regulaarselt

Ühekordne: CO2 sertifikaate saab müüa vaid korra

Kas teil on küsimusi programmi UTA Carbon Offset kohta?

Me aitame hea meelega.

Kas olete UTA klient?

Kui olete UTA klient, siis palun klõpsake siia:

Meie, UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG, töötleme teie isikuandmeid andmekaitseseaduste kohaselt ja ainult päringu täitmise eesmärgil. Lisateavet isikuandmete töötlemise ja oma õiguste kohta andmesubjektina leiate meie andmekaitsepoliitikast.