Logo UTA-an edenred company

Op een verantwoorde manier richting de toekomst

Het milieu en de samenleving ondersteunen

Als internationaal bedrijf is UTA ​​zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor het milieu en de samenleving. We zijn toegewijd in onze inspanningen op het gebied van milieubescherming en verkeersveiligheid.

Een voorbeeld is ons bewustzijn van de serieuze rol van klimaatverandering. Door de diensten die we aanbieden, dragen we al bij aan de bevordering van alternatieve, milieuvriendelijke brandstoffen. Daarnaast nemen we deel aan de GOGREEN- en PRINT GREEN-initiatieven om de uitstoot van CO2 te beperken. Tegelijkertijd dragen we bij aan de verkeersveiligheid en als een van de eerste ondertekenaars van het Europees handvest voor de verkeersveiligheid, streven we ernaar het hoofddoel van het handvest te realiseren, namelijk het halveren van het aantal slachtoffers van verkeersongevallen in de EU-landen tegen de helft van 2020. Dit komt nadrukkelijk tot uiting in ons partnerschap met DocStop en onze samenwerking met TÜV Rheinland, evenals het Europa-brede aanbod van beveiligde vrachtwagenparkeerplaatsen met onze UTA-parkeerservice.

Op de volgende pagina's leest u meer over de verantwoorde initiatieven waar UTA zich bij heeft aangesloten.