Logo, UTA Edenred, terug naar startpagina

AdBlue-brandstof

Wees milieuvriendelijk met UTA Edenred

De AdBlue-ureumoplossing zorgt niet alleen voor een chemische nabehandeling van de uitlaatgassen, maar verlaagt ook het verbruik en vermindert de hoeveelheid stikstofoxide in de uitlaatgassen met maximaal 90%. AdBlue voldoet aan de Euro 6-norm voor dieselmotoren en vermindert uw milieu-impact.​

U kunt het milieuvriendelijke additief betalen met uw UTA-tankpas. Koop het in een jerrycan of haal het direct aan de pomp als het tankstation daartoe is uitgerust.

Hoe dan ook kunt u AdBlue eenvoudig en zonder contanten verkrijgen met uw UTA-tankpas via ons netwerk van acceptatiepartners.

AdBlue: de feiten

Om aan de strenge EU-emissienormen te voldoen, moeten nieuwere dieselpersonenauto's en -vrachtwagens zijn uitgerust met een SCR-katalysator en ureuminjectie.

De Euro-emissienorm 6 bepaalt dat een dieselvoertuig slechts 80 in plaats van 180 microgram stikstofoxiden per kilometer mag uitstoten. Deze verordening geldt sinds 1 september 2014 voor nieuw geregistreerde auto's en vanaf 1 september 2015 voor nieuwe dieselauto's. Om deze NOx-emissiereductie te bereiken, hebben dieselvoertuigen AdBlue nodig. Daarom gebruikt de automobielindustrie nu SCR-katalysatoren in personenauto's; vrachtwagens gebruiken deze technologie al vele jaren.

Hoe werkt SCR-technologie?​

SCR-technologie (selectieve katalytische reductie) maakt gebruik van AdBlue om verontreinigende stoffen af te breken. AdBlue, een gedeponeerd handelsmerk van de Duitse Vereniging van de Automobielindustrie, bestaat uit 32,5% ureum en 67,5% gedemineraliseerd water. Het mengsel is reukloos en niet-toxisch, en vermindert de uitstoot van stikstofoxide (NOx) door dieselmotoren met maximaal 90%. Het ureum wordt rechtstreeks in de uitlaatgassen geïnjecteerd, waar het ammoniak vrijmaakt. De ammoniak reageert met de stikstofoxide in de SCR-katalysator tot stikstof en waterdamp. AdBlue is volkomen onschadelijk voor de motor.​

Het motorbesturingssysteem zorgt ervoor dat de optimale hoeveelheid AdBlue in het uitlaatgaskanaal wordt gespoten. Dit is ongeveer vier tot zes procent van het dieselverbruik. Omgerekend naar een vrachtwagen die gemiddeld 33,5 liter diesel per 100 km verbruikt, is dit ongeveer 1,3 tot 2 liter AdBlue per 100 kilometer.

Waar kan ik AdBlue krijgen?

In heel Europa kunt u met UTA Edenred AdBlue verkrijgen bij ongeveer 17.800 tankstations, waarvan er 8,800 zijn uitgerust met AdBlue-dispensers .

In de meeste gevallen zijn de brandstofpompen bestemd voor vrachtwagens, waarvan de spuitstukken niet compatibel zijn met personenauto's. Hoewel er nu AdBlue-vulhalsen beschikbaar zijn voor personenauto's met dieselmotor of plug-in hybrides, kan het tanken omslachtig en traag gaan. Dat komt omdat het systeem is ontworpen voor de hoeveelheden die door zware tractoren worden gevraagd.

De prijzen aan AdBlue-pompen liggen tussen 55 en 60 cent per liter.

AdBlue uit een 10-liter jerrycan​

Bestuurders van nieuwere dieselvoertuigen doen er goed aan een voorraad AdBlue aan te leggen en, afhankelijk van het verbruik, zelf bij te vullen uit de fles of de doorgaans goedkopere jerrycan. U kunt flessen en jerrycans kopen bij bouwmarkten en benzinestations.

Maar wees voorzichtig: de prijzen variëren tussen 80 cent en vijf euro per liter AdBlue! Het is de moeite waard om de prijzen te vergelijken.​

Als u als UTA-klant uw AdBlue-voorraad bij een tankstation betrekt, kunt u deze verkrijgen met uw UTA-tankpas. Of u kunt onderweg gebruik maken van de UTA Plus Service en AdBlue laten bijvullen in de werkplaats. U kunt uw UTA kaart daar ook gebruiken.​

AdBlue voor diesel​

Er zijn enkele regels die u in acht moet nemen bij het omgaan met AdBlue. De AdBlue-tank moet worden beschermd tegen direct zonlicht en temperaturen boven 30 graden. Indien andere dan de originele recipiënten worden gebruikt, moet ervoor worden gezorgd dat deze vrij zijn van andere vloeistoffen. Voor het overige is de omgang met AdBlue probleemloos.