UTA-an edenred company Logo

Nieuwe wet op het minimumloon in Oostenrijk

Sinds 1 januari 2017 zijn in Oostenrijk nieuwe voorschriften van kracht om loon- en sociale dumping tegen te gaan. Deze betreffen zowel het goederen- als personenvervoer – hierbij concreet cabotagevervoer en het bilaterale wegvervoer. Het doorvoerverkeer is hiervan uitgesloten.

Let op: elke keer dat een van uw medewerksters resp. medewerkers in Oostenrijk detacheert, moet dit door middel van het ZKO3-formulier van tevoren elektronisch gemeld worden:

https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?id=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a

Verder dienen de volgende documenten gedurende de gehele periode beschikbaar zijn:

  • Een kopie van de detacheringsmelding (in uitzonderlijke gevallen volstaat ook het transactienummer/referentienummer)
  • Sociale zekerheidsdocument A1
  • Loondocumenten
  • Wanneer de werknemer onderdaan van een derde land is: Tewerkstellingsvergunning

Momenteel vinden intensieve gesprekken en overleggen plaats om de meldingsvoorschriften te vereenvoudigen. Zodra er nieuws hieromtrent is, hoort u dat vanzelfsprekend van ons.

Meer informatie vindt u op het officiële detacheringsplatform van het Oostenrijkse ministerie van Sociale Zaken: http://www.entsendeplattform.at

Uiteraard kunt u ook bij ons terecht met vragen of voor meer informatie.