UTA-an edenred company Logo

Waar u op moet letten om boetes in Frankrijk te voorkomen!

Vanaf 01.07.2016 is in Frankrijk de “Loi Macron” (Macron wet) van kracht. Deze bepalingen regelen het minimumloon tijdens het transport van personen en goederen in Frankrijk.

Sinds 23.07.2016 moeten bestuurders van personenwagens en bussen, die niet als zelfstandige werknemer bij een buitenlandse onderneming werken-, die internationale Scheepvaart in Frankrijk of transporten van en naar Frankrijk uitvoeren, een document van afzender bij zich dragen en bij controle kunnen tonen. Doorvoer (zgn. transit) zijn van deze regeling bevrijdt.

Deze ondernemingen moeten tevens documenten voeren, over een verantwoordelijke persoon met Franse nationaliteit, welke binnen Frankrijk de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van het transport draagt. Deze kan dan eventueel met de Franse instanties samenwerken die voor de controle verantwoordelijk zijn, door de benodigde documenten aan te leveren.

UTA werkt samen met een op dit gebied toonaangevend Frans bedrijf, welke onze klanten vertegenwoordigd in het behartigen van alle bijbehorende belangen over deze nieuwe wetgeving in Frankrijk. Vraag ons naar verdere details, zodat we u bij de formele afhandelingen ondersteunen kunnen.