Grenzeloze mobiliteit in Zweden

Zweden is een van de lidstaten die momenteel alleen tol heffen op zware vrachtwagens ≥ 12 ton (behalve bussen) via het Eurovignet. Luxemburg, Denemarken en Nederland heffen ook op deze manier tol voor vrachtwagens.

Omdat het vignet elektronisch is, is er niet de hinder van het vastplakken en verwijderen van fysieke vignetten op/van de voorruit. Bovendien kunt u na eenmalige registratie in het online portaal ook binnen de geldige periode in andere lidstaten rijden.

Hoewel de tolheffing op het eerste gezicht is gericht op vrachtwagens, zijn er ook incidentele heffingen voor de andere voertuigen waarmee rekening moet worden gehouden: bij grensoverschrijdende verkeersbouwwerken zoals de Øresund-brug of de Svinesund-brug (SE-NO) geldt er heffing voor bijna alle voertuigen. De kosten voor deze bruggen worden niet gedekt door het Eurovignet en worden daarom beschouwd als speciale tolsecties voor voertuigen ≥ {{#0]} ton die tolplichtig zijn.

Bovendien zijn er heffingen die betrekking hebben op stadscongestie, bijvoorbeeld in Göteborg en Stockholm. Ze zijn echter vooral een hulpmiddel om de verkeersstroom naar de binnensteden te beheersen. De Zweedse heffingen voor verkeersopstoppingen in steden volgen enkele regels, voor zowel de berekeningsgrondslag als het type inning of betaling.

Samengevat moeten chauffeurs die naar of door Zweden reizen, precies weten waar hun voertuig tolplichtig is en hoe ze aan deze verplichting kunnen voldoen, ongeacht met welk voertuig ze rijden. UTA is beschikbaar om ondersteuning en de nodige expertise te bieden. Tolheffingen in Zweden: geen probleem voor u met UTA.

Het tolsysteem in Zweden

Hoe wordt de tol geïnd in Zweden?

Elektronisch en daarom open systeem

Het recht om tolwegen te gebruiken wordt opgeslagen in een centrale database van de tol-exploitant zodra het kenteken is geboekt.

Criteria voor de berekening van de tolheffing:

Aantal assen, emissieklasse en geldigheidsduur

Meer informatie vindt u op onze informatiepagina over het elektronische Eurovignet:

Controles

Of een Eurovignet voor een bepaald voertuig in het systeem is opgeslagen, kan onderweg door mobiele camera's en inspecteurs worden gecontroleerd. Bij overtredingen wordt een boete opgelegd. Bij controles door personeel wordt de boete meestal ter plaatse opgelegd en opgeëist als het om buitenlandse vrachtwagens gaat.

 

Verkeersstructuren

De tol wordt apart geheven voor verkeersstructuren zoals bruggen:

Elektronisch en daarom open systeem

Gesloten tolsysteem: afgebakende in- en uitgangen met tolhuisjes.

Criteria voor de berekening van de tolheffing:

De basis voor de inning en de betaalmethoden zijn afhankelijk van de tol-exploitant.

UTA-tolmedia in Zweden

Onze toloplossingen voor uw rit door Zweden

Tol voor vrachtwagens ≥ 12 ton
Eurovignet
Øresund-brug
(voor alle voertuigen waarvoor tol geldt)
BroBizz® BoxUTA Full Service Card
Svinesund-brug
(voor alle voertuigen waarvoor tol geldt)
BroBizz® Box

Uw voordelen met UTA in Zweden

Probleemloze toltransacties met UTA

Met UTA heeft u veel toltransactievoordelen in Zweden:

  • Handig achteraf betalen met een aantrekkelijke betaaltermijn bij gebruik van de BroBizz® Box en aantrekkelijke kortingen

  • Aantrekkelijke betaaltermijn bij overlegging van de UTA Full Service Card

  • Gedetailleerde en duidelijke facturering van uw tolkosten

  • Verzamelfacturen met btw-vermelding

  • Online beheer van uw tolmedia (geldt voor het elektronische Eurovignet en UTA-kaarten) en formulieren en informatiedocumenten op UTA Exclusief.

  • Krijg tijdens kantooruren informatie en ondersteuning van onze tolexperts

Kortingsvoordelen met UTA

Aantrekkelijke voorwaarden in Zweden

UTA-klanten profiteren met de BroBizz® Box van aantrekkelijke kortingen in vergelijking met de contante prijs wanneer zij over de Svinesund-brug en de Øresund-brug gaan.

Hier vindt u meer informatie:

Momenteel werken we aan aanvullende voordelige voorwaarden voor u, waarvan u binnenkort zult profiteren. Bespreek de verdere details met ons.

UTA-parkeerservice

Veilig parkeren in Zweden

In veel Europese landen werken we samen met partners die voor veilig parkeren met parkeerwacht zorgen. U kunt er toegang toe krijgen door uw UTA Full Service Card te tonen. De kosten worden opgenomen in uw UTA-factuur.

Ga rechtstreeks met ons in gesprek over de parkeerservice van UTA in Zweden.

Btw-service van UTA in Zweden

Wij informeren u graag over uw fiscale voordelen.

Ondernemers, krijg de btw op Zweedse tol terugbetaald! In tegenstelling tot de tol voor vrachtwagens, wordt er wel btw berekend op de tolkosten voor bruggen. Het btw-tarief bedraagt momenteel 25%. Dit kunt u terugbetaald krijgen. Als uw chauffeurs gebruikgemaakt hebben van betaald parkeren, kijk daar dan ook eens naar, want meestal is daar ook terugbetaalbare belasting in opgenomen.

De btw-service van UTA regelt voor u terugbetalingen voor items waarvoor btw-betaling en -teruggave geldt en bespaart u de mogelijke taalbarrières in correspondentie met de Zweedse autoriteiten.  Wij nemen alles over en u krijgt uiteindelijk een creditnota!

Vind hier meer informatie over de btw-service van UTA:

Ontdek de btw-service van UTA

UTA Exclusief

Alle informatie in één oogopslag!

Op ons extranet, UTA Exclusief, bieden we gedetailleerde informatie en documenten over individuele toloplossingen die u kunt downloaden. Bovendien kunt u op elk moment uw facturen bekijken.

 Bovendien kunt u uw UTA-tolmedia buiten onze openingstijden beheren.