Logo firmy UTA-an edenred

Podążamy ku przyszłości w sposób odpowiedzialny

Wspieranie środowiska i społeczeństwa

Jako międzynarodowa firma, UTA jest świadoma swojej odpowiedzialności za środowisko i społeczeństwo. Z pełnym zaangażowaniem działamy w dziedzinie ochrony środowiska i bezpieczeństwa drogowego.

Jednym z przykładów jest nasza świadomość tego, jak poważne konsekwencje niosą za sobą zmiany klimatyczne. Dzięki oferowanym przez nas usługom już teraz przyczyniamy się do promowania alternatywnych paliw, które są przyjazne dla środowiska. Dodatkowo bierzemy udział w inicjatywach GOGREEN i PRINT GREEN, które mają na celu zmniejszenie emisji CO2. Jednocześnie przyczyniamy się do bezpieczeństwa w ruchu drogowym i jako jedna z pierwszych firm, które podpisały „Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, dążymy do realizacji głównego jej celu, jakim jest zmniejszenie w 2020 roku o połowę liczby ofiar wypadków drogowych w państwach UE. This is highlighted in our partnership with DocStop and our cooperation with TÜV Rheinland, as well as our offer of secure truck parks throughout Europe with our UTA parking service.

Na kolejnych stronach można dowiedzieć się więcej o odpowiedzialnych inicjatywach, do których przyłączyła się UTA.