logo, UTA Edenred, powrót do strony głównej

Nasze zaangażowanie na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych

Odpowiedzialność za środowisko naturalne

Jako jedna z wiodących firm w naszej branży zdajemy sobie sprawę ze znaczenia zmian klimatycznych.

Nasz wkład w redukcję emisji CO2 wnosimy poprzez uczestnictwo w inicjatywach GOGREEN i PRINT GREEN.

 

Dbanie o środowisko dzięki inicjatywie PRINT GREEN

Przyjazne dla środowiska drukowanie i kopiowanie w UTA Edenred

Print Green to ekologiczna inicjatywa firmy Kyocera - producenta drukarek i kopiarek. Codzienne użytkowanie systemów drukujących prowadzi do emisji CO2. Aby zrekompensować te emisje, Kyocera współpracuje z organizacją myclimate, działającą na rzecz ochrony klimatu, która angażuje się w projekty ochrony klimatu na całym świecie. Dzięki tym ekologicznym projektom wszelkie powstałe emisje są równoważone w innych dziedzinach. Doprowadziło to do powstania inicjatywy PRINT GREEN, ktora jest ukierunkowana na docelową walkę ze zmianami klimatycznymi.

UTA Edenred przyłączyła się do tej inicjatywy i przeszła na przyjazne dla środowiska procesy drukowania i kopiowania - i to w całej Europie! Nawet używanie tonera odbywa się w sposób neutralny dla środowiska. Dlatego też nasze systemy drukowania i kopiowania posiadają znak „PRINT GREEN”.

Działając w ten sposób, przyczyniamy się do instalacji „wydajnych pieców” w Kenii, co z kolei prowadzi do znacznego ograniczenia lokalnego wylesiania, jak również ochrony zdrowia tamtejszej ludności.
Projekty wspierane przez organizację myclimate są certyfikowane i zgodne z ogólnoświatowymi, wysokimi standardami kompensacji emisji CO2.
W ten sposób UTA Edenred ​​​​​​przyczynia się do komepnsacji kilku ton CO2 w skali rocznej.
 

Więcej informacji:

Dostarczanie przesyłek w sposób neutralny dla środowiska przy pomocy GO GREEN

Nasze przesyłki są wysyłane w sposób neutralny dla klimatu za pomocą Deutsche Post DHL.

GOGREEN to przyjazny dla środowiska sposób nadawania przesyłek za pośrednictwem Deutsche Post DHL.

Codzienna dostawa wszelkiego rodzaju listów i paczek również prowadzi do emisji CO2. Emisje te są obliczane w toku ściśle licencjonowanego procesu przez Deutsche Post DHL i ich wyniki są przekazywane nam. Dzięki inicjatywie GOGREEN i powiązanym z nią projektom ochrony klimatu na całym świecie, jesteśmy w stanie zrekompensować powstałe emisje CO2, podejmując ukierunkowane działania na szczeblu lokalnym.

W zwiazku z tym możemy z dumą oznaczyć nasze przesyłki jako „neutralne dla klimatu” i chronić nasze zasoby naturalne. Nasz wkład co roku jest uhonorowywany przez Deutsche Post DHL odpowiednim certyfikatem.